எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் மகேந்திரா சிவபாக்கியம் Premium Design

அமரர் மகேந்திரா சிவபாக்கியம்

Born 05/02/1936 - Death 28/08/2018 யாழ். கோப்பாய் வடக்கு (Birth Place) சுவிஸ் Bern (Lived Place)