எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கிருஸ்ணர் இராஜரட்ணம் Premium Design

திரு கிருஸ்ணர் இராஜரட்ணம்

Born 18/05/1927 - Death 06/07/2020 தெல்லிப்பழை (Birth Place) கன்னாதிட்டி (Lived Place)