எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தெய்வேந்திரம் யதுஷன் Premium Design

திரு தெய்வேந்திரம் யதுஷன்

Born 01/10/1993 - Death 01/07/2020 கொக்குவில் கிழக்கு (Birth Place) கொழும்பு வத்தளை (Lived Place)