எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவலிங்கம் தியாகேஸ்வரன் (முருகன்) Premium Design

திரு சிவலிங்கம் தியாகேஸ்வரன் (முருகன்)

Born 11/04/1963 - Death 01/07/2023 யாழ். ஏழாலை (Birth Place) முல்லைத்தீவு தேராவில் விசுவமடு (Lived Place)