எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பரஞ்சோதி செல்வநிதி

அமரர் பரஞ்சோதி செல்வநிதி

Born 01/05/1981 - Death 28/06/2013 யாழ். வட்டக்கச்சி (Birth Place) சுவிஸ் சூரிச் (Lived Place)