எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் செல்வகாந்தன் இராசையா

அமரர் செல்வகாந்தன் இராசையா

Born 07/09/1964 - Death 28/06/2020 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) டென்மார்க் (Lived Place)