எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இரகுநாதன் பரமேஸ்வரி Premium Design

திருமதி இரகுநாதன் பரமேஸ்வரி

Born 31/12/1936 - Death 27/06/2020 உடுப்பிட்டி கிழானை (Birth Place) கொழும்பு வெள்ளவத்தை (Lived Place)