எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தெய்வேந்திரம் இராசமணி

திருமதி தெய்வேந்திரம் இராசமணி

Born 17/09/1937 - Death 08/07/2023 யாழ். மல்லாகம் (Birth Place) கிளிநொச்சி, பிரான்ஸ் (Lived Place)