எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தையா குணசிங்கம் (குணம்)

திரு கந்தையா குணசிங்கம் (குணம்)

Born 19/02/1953 - Death 15/06/2023 யாழ். புங்குடுதீவு ஊரதீவு (Birth Place) பிரான்ஸ் Paris (Lived Place)