எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சுப்பிரமணியம் நீலாம்பாள்

திருமதி சுப்பிரமணியம் நீலாம்பாள்

Born 08/01/1941 - Death 26/06/2020 புளியங்கூடல் (Birth Place) மதுரை (Lived Place)