எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இந்திராதேவி செல்வராசா Premium Design

திருமதி இந்திராதேவி செல்வராசா

Born 13/04/1952 - Death 23/06/2020 யாழ். அளவெட்டி (Birth Place) கனடா (Lived Place)