எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி வசந்தாதேவி ராம்குமார் (தவம்)

திருமதி வசந்தாதேவி ராம்குமார் (தவம்)

Born 02/11/1944 - Death 12/06/2023 யாழ். வல்வெட்டித்துறை தீருவில் (Birth Place) யாழ். வல்வெட்டித்துறை தீருவில், கொழும்பு, (Lived Place)