எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வாசுதேவன் கருணாநிதி Premium Design

திரு வாசுதேவன் கருணாநிதி

Born 28/06/1992 - Death 31/05/2023 கனடா Scarborough (Birth Place) கனடா Scarborough, Vancouver (Lived Place)