எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இரத்தினம் துரைசிங்கம் Premium Design

திரு இரத்தினம் துரைசிங்கம்

Born 01/01/1970 - Death 31/05/2023 யாழ். ஏழாலை (Birth Place) பிரான்ஸ் Paris (Lived Place)