எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கைலாயப்பிள்ளை தெய்வேந்திரராசா Premium Design

அமரர் கைலாயப்பிள்ளை தெய்வேந்திரராசா

Born 12/03/1966 - Death 03/06/2018 யாழ். சரவணை (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)