எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

6ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் நடராஜா கணேசலிங்கம் Premium Design

அமரர் நடராஜா கணேசலிங்கம்

Born 25/05/1950 - Death 15/05/2017 யாழ். சங்கானை (Birth Place) லண்டன் Croydon (Lived Place)