எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செலஸ்ரீனா சவிரிமுத்து Premium Design

திருமதி செலஸ்ரீனா சவிரிமுத்து

Born 28/05/1986 - Death 05/06/2023 யாழ். கரம்பொன் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)