எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் குமரையா ரவீந்திரகுமார் (ரவி) Premium Design

அமரர் குமரையா ரவீந்திரகுமார் (ரவி)

Born 11/04/1953 - Death 07/06/2022 யாழ். கச்சேரி கிழக்கு (Birth Place) யாழ். கச்சேரி கிழக்கு (Lived Place)