எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புளோரன்ஸ் கிறிஸ்ரின் நாகராஜா Premium Design

திருமதி புளோரன்ஸ் கிறிஸ்ரின் நாகராஜா

Born 01/08/1945 - Death 29/05/2023 திருகோணமலை மூதூர் (Birth Place) திருகோணமலை மூதூர், கனடா Toronto (Lived Place)