எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சிவக்கொழுந்து சிவஞானம் Premium Design

அமரர் சிவக்கொழுந்து சிவஞானம்

Born 06/12/1945 - Death 20/05/2022 யாழ். சாவகச்சேரி (Birth Place) யாழ். சாவகச்சேரி (Lived Place)