எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

7ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பொன்னம்மா சிவப்பிரகாசம் Premium Design

அமரர் பொன்னம்மா சிவப்பிரகாசம்

Born 17/06/1922 - Death 25/05/2016 யாழ். பருத்தித்துறை (Birth Place) யாழ். பருத்தித்துறை (Lived Place)