எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பொன்னுச்சாமி குணரத்தினம் Premium Design

அமரர் பொன்னுச்சாமி குணரத்தினம்

Born 01/01/1970 - Death 19/05/2022 யாழ். வண்ணார்பண்ணை (Birth Place) யாழ். வண்ணார்பண்ணை (Lived Place)