எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தர்மலிங்கம் அமிர்தநாயகி Premium Design

திருமதி தர்மலிங்கம் அமிர்தநாயகி

Born 23/06/1933 - Death 29/05/2023 யாழ். பருத்தித்துறை தும்பளை (Birth Place)