எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னத்தம்பி தங்கராஜா Premium Design

திரு சின்னத்தம்பி தங்கராஜா

Born 29/04/1954 - Death 02/06/2023 யாழ். சுன்னாகம் (Birth Place) பிரான்ஸ் Argenteuil (Lived Place)