எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பாலசுதர்சினி கிரிதரன் (ராஜி) Premium Design

அமரர் பாலசுதர்சினி கிரிதரன் (ராஜி)

Born 04/04/1976 - Death 06/06/2021 யாழ். இடைக்காடு (Birth Place) யாழ். (Lived Place)