எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கண்டுமணி இராமசாமி Premium Design

திருமதி கண்டுமணி இராமசாமி

Born 26/09/1933 - Death 30/05/2023 யாழ். மாதகல் (Birth Place) பிரித்தானியா லண்டன் Kingsbury (Lived Place)