எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இரத்தினம் சீவரத்தினம் Premium Design

திருமதி இரத்தினம் சீவரத்தினம்

Born 07/11/1935 - Death 12/06/2020 யாழ். அச்சுவேலி (Birth Place) லண்டன் Manor Park (Lived Place)