எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி / 2nd Year Remembrance

அமரர் ரிஷான் உதயகுமார் / Risaan Udayakumar Premium Design

அமரர் ரிஷான் உதயகுமார் / Risaan Udayakumar

Born 21/07/1999 - Death 10/07/2018 லண்டன் Ealing (Birth Place) லண்டன் Ealing (Lived Place)