எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஆசைரெத்தினம் சோதிமணி Premium Design

திருமதி ஆசைரெத்தினம் சோதிமணி

Born 20/06/1935 - Death 27/05/2023 யாழ். வேலணை கிழக்கு (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)