எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுந்தரம் கருணாகரன் Premium Design

திரு சுந்தரம் கருணாகரன்

Born 10/11/1950 - Death 26/05/2023 யாழ் ஊரெழு மேற்கு (Birth Place) சுவிஸ் Bern (Lived Place)