எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராஜரட்ணம் கணேசன் Premium Design

திரு இராஜரட்ணம் கணேசன்

Born 27/10/1953 - Death 02/06/2020 யாழ். வட்டுக்கோட்டை (Birth Place) கிளிநொச்சி (Lived Place)