எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சங்கீதா ஜெயதீபன்

திருமதி சங்கீதா ஜெயதீபன்

Born 28/03/1986 - Death 20/04/2023 புத்தளம் முந்தலை Sri Lanka (Birth Place) Tessin சுவிட்சர்லாந்து (Lived Place)