எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கனகரட்ணம் காளிதாஸ்

திரு கனகரட்ணம் காளிதாஸ்

Born 04/12/1943 - Death 29/05/2020 நீர்கொழும்பு (Birth Place) நீர்கொழும்பு (Lived Place)