எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சதானந்தன் அல்லமாபிரபு

திரு சதானந்தன் அல்லமாபிரபு

Born 29/10/1943 - Death 20/04/2023 இணுவில் தெற்கு Sri Lanka (Birth Place) இளவாலை சிறுவிளான் Sri Lanka, சிட்னி Australia (Lived Place)