எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தங்கம்மா சோமசுந்தரம் Premium Design

திருமதி தங்கம்மா சோமசுந்தரம்

Born 30/06/1931 - Death 01/06/2020