எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி விஜயகுமாரி செல்வரத்தினம்

திருமதி விஜயகுமாரி செல்வரத்தினம்

Born 19/07/1950 - Death 11/04/2023 கொக்குவில் கிழக்கு Sri Lanka (Birth Place) பேர்ண் Switzerland (Lived Place)