எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பொன்மணி யோகநாதன்

திருமதி பொன்மணி யோகநாதன்

Born 27/09/1958 - Death 03/04/2023 உரும்பிராய் Sri Lanka (Birth Place) Hamm ஜெர்மனி (Lived Place)