எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தர்சிகா றேகன் ராஜ்குமார் (பிரியா) Premium Design

திருமதி தர்சிகா றேகன் ராஜ்குமார் (பிரியா)

Born 08/08/1995 - Death 20/05/2020 யாழ். பணிப்புலம் (Birth Place) ஜேர்மனி Heidenheim (Lived Place)