எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அமுதமலர் சிவநாதன்

திருமதி அமுதமலர் சிவநாதன்

Born 17/05/1973 - Death 30/03/2023 அளவெட்டி Sri Lanka (Birth Place) Paris ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)