எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி வதனி அருமைத்துரை

திருமதி வதனி அருமைத்துரை

Born 07/02/1961 - Death 29/03/2023 அரியாலை Sri Lanka (Birth Place) Basel ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)