எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தங்கம்மா ஆறுமுகம்

திருமதி தங்கம்மா ஆறுமுகம்

Born 10/12/1927 - Death 28/03/2023 புங்குடுதீவு 2ம் வட்டாரம் Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு Sri Lanka, பம்பலப்பிட்டி Sri Lanka (Lived Place)