எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்லத்துரை சிவநேசன் Premium Design

திரு செல்லத்துரை சிவநேசன்

Born 14/04/1960 - Death 26/05/2020 யாழ். மிருசுவில் (Birth Place) யாழ். மிருசுவில் (Lived Place)