எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வீரசிங்கம் சுப்பிரமணியம்

திரு வீரசிங்கம் சுப்பிரமணியம்

Born 05/07/1942 - Death 17/03/2023 வேலணை கிழக்கு Sri Lanka (Birth Place) Evry ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)