எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சபாபதி நவரட்ணம் Premium Design

திரு சபாபதி நவரட்ணம்

Born 23/06/1945 - Death 24/05/2020 யாழ். உடுப்பிட்டி (Birth Place) அல்வாய் மடத்தடி (Lived Place)