எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வேலுப்பிள்ளை வேணீஸ்வரன்

திரு வேலுப்பிள்ளை வேணீஸ்வரன்

Born 17/04/1965 - Death 16/05/2020 எழுதுமட்டுவாள் தெற்கு (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)