எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் செபஸ்தி அன்ரனி லூர்த்தம்மா Premium Design

அமரர் செபஸ்தி அன்ரனி லூர்த்தம்மா

Born 20/06/1941 - Death 25/05/2019 யாழ். குருநகர் (Birth Place) இத்தாலி Reggio Emilia (Lived Place)