எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவராசா நாகலிங்கம்

திரு சிவராசா நாகலிங்கம்

Born 17/08/1973 - Death 02/03/2023 கிளிநொச்சி Sri Lanka (Birth Place) Argenteuil ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)