எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு டனியல் மரியதாஸ் முத்தையா

திரு டனியல் மரியதாஸ் முத்தையா

Born 23/08/1941 - Death 03/03/2023 அல்லைப்பிட்டி Sri Lanka (Birth Place) பெரிய கல்லாறு Sri Lanka (Lived Place)