எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தப்பிள்ளை சிதம்பரப்பிள்ளை

திரு கந்தப்பிள்ளை சிதம்பரப்பிள்ளை

Born 15/02/1933 - Death 22/05/2020 முல்லைத்தீவு (Birth Place) முல்லைத்தீவு (Lived Place)