எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நடராசா சின்னத்துரை

திரு நடராசா சின்னத்துரை

Born 25/04/1950 - Death 26/02/2023 சிறுப்பிட்டி Sri Lanka (Birth Place) Bern ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)